Občina Idrija je kot investitor del na podlagi javnega naročila konec maja 2016 uspešno zaključila ureditev Mrakove ulice v naselju Idrija. Ureditev je zajemala rekonstrukcijo vozišča in zidov, obnovo vodovoda in kanalizacije ter polaganje optike. Izvajalec gradbeih del je bilo podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d. . Tekom izvajanja del je podjetje Petrol Petrol d.d. polagal tudi plinovod. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije izvedenih del smo pred kratkim na našem podjetju izdelali geodetski načrt novega stanja.  Za potrebe vpisa komunalnih vodov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture bomo izdelali tudi elaborat ( GJI ).

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja