25 Apr 2015
sobota, 25 aprila, 2015

Ureditev deponije Štrklepce, geodetski načrt

sobota, 25 aprila, 2015
geodetski posnetek

Deponija smeti in gradbenega materiala na Štrklepcah, ki se je nahajala izven naselja Tolmin v smeri vasi Zatolmin, je že desetletja kazila okolje in bila močno moteča za domačine, obiskovalce Zatolmina in Tolminskih korit. Na to mesto se je v preteklosti odlagalo raznovrstne odpadke in gradbeni material. Občina Tolmin in Komunala Tolmin so odločno pristopili k zaprtju deponije in ureditvi te lokacije v naravno okolje. Smeti se že nekaj let več ne odlaga na tej lokaciji, uredila se je struga potoka, ki se izteka v reko Tolminko in odvodnjavanje meteornih voda z glavne ceste, ki vodi v smeri Zatolmina. V prihodnosti bo investitor Občina Tolmin z izvajalci del uredila nedokončani pločnik za pešce v smeri Zatolmina. Za zadnjo fazo ureditve travnatih površin je po naročilu Komunale Tolmin poskrbel samostojni podjetnik Gradbeništvo Roman Zuza iz Tolmina. Po končanih zemeljskih delih je naše podjetje izdelalo geodetski načrt izvedenih del in izdelalo ustrezen elaborat geodetske storitve.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Geodetski načrt ali geodetski posnetek

Geodetski načrt ali geodetski posnetek predstavlja prikaz struktur na zemeljskem površju, nad in pod njim. Izdela ga pooblaščeni geodet in se ga uporabi kot podlago za izdelavo lokacijskega dela projektne dokumentacije. Na načrt se vrisuje gabarite objektov in prikazuje priključke na javno infrastrukturo. V projektu za gradbeno dovoljenje se geodetski načrt vloži kot elaborat. Načrte se uporablja tudi kot osnove za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov.

Geodetski posnetek mora vsebovati najmanj:

  • podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih
  • podatke o poteku komunalne in energetske infrastrukture
  • podatke o rabi zemljišč, rastlinstvu
  • podatke o zemljiških parcelah

Sestavljen je iz dveh delov:

  • grafičnega prikaza
  • certifikata

Geodetski načrt ali geodetski posnetek novega stanja zemljišča po izgradnji objekta je sestavni del vloge za uporabno dovoljenje in podlaga pri izdelavi projekta izvedenih del.

Lokacijske podatke se lahko v nekaterih primerih poda tudi na katastrskih podlogah:

  • pri odstranitvi objekta ali spremembi namembnosti
  • pri novogradnji in rekonstrukcij, če ni predvideno tlorisno povečanje obsega objekta

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja