30 Jan 2024
torek, 30 januarja, 2024

Ureditev dela ulice Brunov drevored v Tolminu – geodetske meritve

torek, 30 januarja, 2024

Gradbeno podjetje Zidgrad Idrija d.o.o. iz Idrije je začelo z gradbeni deli na delu ulice Brunov drevored v Tolminu v smeri naselja Dolje. Na odseku ceste v dolžini 180 m se bo vgradila nova komunalna oprema ( fekalna in meteorna kanalizacija), postavil se bo nov vodovod, telekomunikacijska napeljava, elektrika in javna razsvetljava. Vozišče se bo v celoti uredilo z novo asfaltno prevleko in pločnikom za pešce. Investitor projekta je Občina Tolmin.
Pred pričetkom del je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo celotne cestne infrastrukture in v času gradnje bomo izvajali vse potrebne geodetske meritve. Dela na tem odseku naj bi bila zaključena v mesecu maju 2024.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja