13 Mar 2013
sreda, 13 marca, 2013

Stanovanjska pozidava Modrej

sreda, 13 marca, 2013

Zaradi številnih želja občanov za gradnjo oziroma prodajo zemljišč ob naselju Modrej pri Mostu na Soči, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, je bil objavljen sklep o pripravi OPPN ( Občinskega podrobnega prostorskega načrta ) za to območje. Naše podjetje je po naročilu Občine Tolmin izdelalo detaljni geodetski načrt za potrebe projektiranja novih gradenj.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja