20 Jan 2016
sreda, 20 januarja, 2016

Stanovanjska pozidava Modrej – Geodetski načrt

sreda, 20 januarja, 2016

Oktobra 2015 je bilo na portalu javnih naročil s strani Občine Tolmin objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za gradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN Stanovanjska zazidava Modrej. Na razpisu je bilo izbrano projektivno podjetje Trasa d.o.o. iz Maribora. V zvezi podlog za projektiranje je bil na našem podjetju v dopolnitev naročen geodetski načrt novega stanja. Že izdelan geodetski načrt celotnega območja OPPN-ja, katerega smo izdelali v letu 2013 smo pred kratkim dopolnili s potrebnimi dodatnimi geodetskimi meritvami na podlagi katerih bo omenjeno podjetje projektiralo komunalno in cestno infrastrukturo. Izdelan projekt bo služil kot podlaga za izvedbo parcelacije zazidljivih parcel na območju stanovanjske pozidave.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja