27 Okt 2013
nedelja, 27 oktobra, 2013

SKRIN d.o.o. Tolmin – prizidek k gospodarskemu objektu, zakoličba

nedelja, 27 oktobra, 2013

Podjetje SKRIN d.o.o. je proizvajalec strešne kritine in fasadnih plošč iz jeklene pločevine. Izdelajo vam jekleno strešno krtino v obliki strešnika ali trapeza. Kritina se izdeluje po meri, s poljubnimi dolžinami plošč.  V njihovi ponudbi dobite tudi kritine ERLUS, CREATON, BRAMAC in TONDACH.  V zvezi razširitve svoje dejavnosti in potrebe skladiščenja svojih produktov se je pojavila potreba po razširitve poslovnih prostorov. Na podlagi pridobitve gradbenega dovoljenja je naše podjetje izvedlo zakoličbo prizidka, podjetje Renova 412 d.o.o. iz Tolmina pa je začelo z gradbenimi deli.

Zakoličba objekta
Zakoličbo objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimezijah in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta. Po potrebi oz. navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem. Zapisnik zakoličbe podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč. Investitorju se po opravljeni zakoličbi preda zapisnik in skico zakoličbe.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja