13 Apr 2017
četrtek, 13 aprila, 2017

Sanacija mostu čez hudournik v Podselu – zakoličba in geodetski načrt

četrtek, 13 aprila, 2017

V mesecu aprilu 2017 so se začela gradbena dela na rekonstrukciji mosta čez hudournik pri Podselu, na glavni cesti G2-103/1008 Ušnik – Plave v km 3.000. Zaradi poškodbe mostu je bil promet na tem odseku ceste močno oviran. Podjetje MAP TRADE d.o.o. iz Slovenske Bistrice je na podlagi izdelanega projekta za gradnjo pričelo s sanacijo. Zaradi del je promet izmenično urejen s semaforji in prometno signalizacijo. Na našem podjetju smo v sklopu začetka del izvedli uradno zakoličbo nove osi ceste s pripadajočimi višinami nivelete ceste. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja bomo po končani gradnji izdelali še geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja