Projektivno podjetje Korona d.d. se v sklopu svoje dejavnosti ukvarja z izzivi sodobne energetike; gradijo, obnavljajo in posodabljajo naprave, postroje in objekte v energetiki ter industriji. Avtomatizirajo procese in jih povezujejo z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte sisteme za nadzor in vodenje. Rešujejo kompleksne probleme, iščejo sistemske rešitve, dobavljajo opremo in zagotavljajo dolgoročno nemoteno delovanje sistemov. Trenutno pripravljajo projektno dokumentacije v zvezi rekonstrukcije obstoječega stikališča na obstoječi razdelilni transformatorski postaji RTP Tolmin s katero upravlja podjetje ELES d.o.o. Nova Gorica – CIPO Divača. V ekstremnih  pogojih, pod napeljavami visoke napetosti smo na našem podjetju izdelali geodetski načrt obstoječega stanja za osnove pri projektiranju in umestitvi nove 110 kV opreme v prostor.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja