V mesecu novembru 2019 smo na podlagi izdelanega projekta za izvedbo izvedli uradno zakoličbo rekonstrukcije regionalne ceste R1-203/1002 Predel – Bovec od km 4,400 do km 6,500. Gradbena dela je izvajalo podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije, investitor je bila Direkcija RS za infrastrukturo. Na navedenem odseku so se uredili podporni in oporni zidovi, izvedli novi propusti in ustrezno odvodnjavanje meteornih voda. V času gradnje smo izvajali vse potrebne geodetske meritve. Gradbena dela so se pred kratkim zaključila. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja smo izdelali še geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja