23 Dec 2013
ponedeljek, 23 decembra, 2013

Rekonstrukcija poslovnega objekta psihiatrične bolnišnice Idrija

ponedeljek, 23 decembra, 2013

Psihiatrična bolnišnica Idrija je na javnem razpisu v letu 2013 iskala izvajalca gradbenih del v zvezi rekonstrukcije poslovnega objekta in v njem ureditev neizkoriščenega podstrešja v funkcionalne namene, novogradnja ekološkega otoka, ter zunanje ureditve. Izbrano je bilo gradbeno podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d., katero je delo v določenem roku tudi kvalitetno opravilo. V sklopu pridobitve uporabnega dovoljenja in tehničnega pregleda objekta je naše podjetje izdelalo geodetski načrt končnega stanja.

Izdaja uporabnega dovoljenja

Za vsak objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, je treba pridobiti uporabno dovoljenje. Uporabnega dovoljenja ni treba pridobiti za nezahtevni objekt in v primeru izjem, določenih v 197. členu Zakona o graditvi objektov.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja