19 Feb 2016
petek, 19 februarja, 2016

Rekonstrukcija obstoječega objekta vodarne Močila – Geodetski načrt

petek, 19 februarja, 2016

V letu 2014 je Občina Kanal ob Soči sprejela dokument strategije oskrbe s pitno vodo v svoji občini. Naloga obravnavanega dokumenta je analizirati stanje oskrbe s pitno vodo z javnim vodovodnim omrežjem v Občini Kanal ob Soči in določiti smernice razvoja oskrbe s pitno vodo v prihodnosti. Ena od investicij je tudi ureditev vodovodega omrečja v sklopu vodarne Močila. Za oskrbo podjetja Salonit Anhovo in naselja Močila, Anhovo in Robidni breg se uporablja izključno voda iz vodarne Močila. Vodni vir za omenjneno vodarno je črpališče v dovodnem rovu HE Plave. Cevodod in obstoječa infrastruktura je močno dotrajana, potrebno je urediti lastništvo nad vodarno, prevzem v upravljanje in posodobitev.
Za pripravo projektne dokumentacije v zvezi rekonstrukcijo obstoječega objekta in tehnologije za pripravo pitne vode smo na našem podjetju izdelali geodetski načrt trenutnega stanja, kateri bo služil kot podlaga za nadaljno projektiranje.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja