Na glavni cesti Dolenja Trebuša – Želin se je končala rekonstrukcija ceste odseka I., od km 1860 – km 2360 na katerem sta gradbena dela izvajala podjetji CVP d.o.o. iz Ljubljane in Raspet d.o.o. iz Bukovega ter na odseku od  km 2,360 do km 3,560 katera dela je opravljalo podjetje SGP Zidgrad iz Idrije. Dela so potekala v območju ceste (cestni svet in varovalni pas), obsegala so:

 • ureditev zgornjega ustroja vozišča
 • rekonstrukcijo vozišča v krivinah
 • ureditev horizontalnih elementov ceste
 • ureditev odvodnjavanja
 • ureditev hodnikov za pešce
 • ureditev avtobusnih postajališč
 • sanacijo in izvedba novih podpornih in opornih konstrukcij
 • izvedbo novih in sanacija obstoječih prepustov
 • zaščito in ureditev komunalnih vodov
 • ureditev in zaščita brežin
 • obnovitev prometne signalizacije
 • ureditev hudourniških strug

 

Našemu podjetju Geokonfin d.o.o. je bil na obeh odsekih dodeljen geodetski inženiring. Na celotni trasi smo na podlagi izdelanega projekta izvajali zakoličbo cestne infrastrukture in kontrolnih meritev med gradnjo. Ob zaključku celotnega projekta smo izdelali še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in izvedli vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja