05 Avg 2018
nedelja, 5 avgusta, 2018

Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša – Želin, odsek 1. – geodetski inženiring

nedelja, 5 avgusta, 2018

V mesecu Juliju 2018 se je na glavni cesti Dolenja Trebuša – Želin začela I. faza rekonstrukcija ceste od km 2,360 do km 3,560. Dela bodo potekala v območju ceste (cestni svet in varovalni pas), obsegala pa bodo:

 • ureditev zgornjega ustroja vozišča
 • rekonstrukcijo vozišča v krivinah
 • ureditev horizontalnih elementov ceste
 • ureditev odvodnjavanja
 • ureditev hodnikov za pešce
 • ureditev avtobusnih postajališč
 • sanacijo in izvedba novih podpornih in opornih konstrukcij
 • izvedbo novih in sanacija obstoječih prepustov
 • zaščito in ureditev komunalnih vodov
 • ureditev in zaščita brežin
 • obnovitev prometne signalizacije
 • ureditev hudourniških strug

Izvajalec gradbenih del je podjetje SGP Zidgrad d.o.o. iz Idrije. Dela bodo potekala blizu vasi Stopnik, kjer so že zakljužili drugi, tretji in četrti odsek na cesti Dolenja Trebuša–Želin. Na prvem odseku bodo cesto razširili, sanirali brežine, uredili odvodnjavanje, avtobusna postajališča, počivališča, priključke in javno razsvetljavo.

Našemu podjetju Geokonfin d.o.o. je  bil tudi na tem odseku ceste dodeljen geodetski inženiring. Na celotni trasi bomo na podlagi izdelanega projekta izvajali zakoličbo cestne infrastrukture in kontrolnih meritev med gradnjo. Ob zaključku celotnega projekta bomo izdelali še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in izvedli vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

 

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja