23 Sep 2013
ponedeljek, 23 septembra, 2013

Razširitev lokalne ceste Tolmin – Dolje

ponedeljek, 23 septembra, 2013
Razširitev lokalne ceste Tolmin - Dolje

Odsek lokalne ceste Tolmin – Dolje je zaradi preozkega vozišča za pešce in promet motornih vozil zelo nevaren. Problem predstavljajo zelo ostri in neurejeni ovinki. Srečevanje tovornih vozil in avtobusov sploh ni možno saj je vozišče preozko. Zaradi lepe panoramske lege se na tej cesti iz leta v leto pojavlja ogromno sprehajalcev iz Tolmina in okolice. Zaradi neurejenega vozišča so zelo ogroženi. Že več let se pojavlja vprašanje sanacija odseka ceste. Občina Tolmin je v zadnjih letih investirala v delno sanacijo in obnovili so se podporni zidovi in postavila nova odbojna ograja. V prihodnosti se le obeta detaljna rekonstrukcija ceste. Detaljno se bodo uredili ostri in nepregledni ovinki, poskrbljeno bo tudi za sprehajalce saj bodo v sklopu ureditve vozišča uredili tudi varen pločnik. Občina Tolmin je za potrebe projektiranja odseka ceste na našem podjetju naročila geodetski načrt obstoječega stanja.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja