27 Okt 2014
ponedeljek, 27 oktobra, 2014

Nov cevovod do naselja Vodenca v Občini Bovec – zakoličba

ponedeljek, 27 oktobra, 2014

Na območju bovške občine poteka investicija v sklopu ureditve oskrbe s pitno vodo za naselje Vodenca. Nov cevovod bo potekal od glavnega cevovoda na relaciji Čezsoča – Bovec in do kampa Vodenca v razdalji cca. 1 km.  Investicija znaša 100.000,00 €, katero bo Občina Bovec pokrila iz naslova občinskega proračuna. Projektant novega vodovoda je podjetje.. preberi več →

15 Okt 2014
sreda, 15 oktobra, 2014

Zunanja ureditev Žirovske pristave, občina Žiri – zakoličba

sreda, 15 oktobra, 2014

Občina Žiri, kot investitor tega velikega projekta je upravičena do dobrih štiristo tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev, celotna naložba pa bo vredna slabih šeststo tisoč evrov. Izvesti je potrebno zunanjo ureditev okolice objekta Žirovske pristave z delnim restavriranjem temeljev in postavitvijo ohranjenih portalov ter stebrov nekdanje Štalarjeve hiše. Ob upoštevanju varstvenega režima kulturnega spomenika želijo.. preberi več →

01 Okt 2014
sreda, 1 oktobra, 2014

Izgradnja nove čistilne naprave v Idriji – geodetske meritve

sreda, 1 oktobra, 2014
Izgradnja nove čistilne naprave v Idriji - geodetske meritve

Občina Idrija se zadnja leta aktivno ukvarja s pripravo in izvajanjem evropsko sofinanciranih projektov. Največji projekt zadnjih let je nedvomno gradnja kanalizacije v naselju Idrija in osrednje čistilne naprave. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Idrija predvideva dograditev manjkajočega dela fekalne in meteorne.. preberi več →