16 Okt 2013
sreda, 16 oktobra, 2013

Prenovljena Gostilna Tratnik na Colu, geodetski načrt

sreda, 16 oktobra, 2013
Geodetski načrt - Geokonfin d.o.o. Tolmin

Lastnik gostilne Miloš Tratnik s.p. iz Cola je za potrebe uporabnega dovoljenja in tehničnega pregleda poslovnega objekta na našem podjetju naročil geodetski načrt novega stanja. Med krajevne znamenitosti Cola zagotovo spada tudi gostilna Tratnik. Omenjnena  gostilna je bila ena najstarejših še delujočih gostiln na širšem območju Vipavske doline. Začetki njenega delovanja so zaviti v tančico.. preberi več →

10 Okt 2013
četrtek, 10 oktobra, 2013

MHE Krajcarca, geodetski načrt

četrtek, 10 oktobra, 2013

Podjetje Krajcarca d.o.o. iz Trente je na našem podjetju naročilo geodetki načrt obstoječega stanja zajetja, cevovoda in strojnice MHE Krajcarca. Omenjena družba ima elektrarno v uporabi že od leta 1986. Podjetje Hydrotech d.o.o. Iz Nove Gorice bo za omenjeno elektrarno na podlagi našega geodetskega načrta izdelalo poslovnik za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno.. preberi več →

04 Okt 2013
petek, 4 oktobra, 2013

Ureditev regionalne ceste Bresternica pri Mariboru – Gaj – Sv Jurij

petek, 4 oktobra, 2013

Podjetje Savaprojekt d.d. Krško je v sklopu pridobitve posla na javnem naročilu, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste RT-937/8710 Bresternica – Gaj – Sv. Jurij, od km 0+080 do km 1+700, na našem podjetju naročilo detaljni geodetski načrt obravnavanega območja. Predvidena ureditev zajema rekonstrukcijo vozišča, ureditev površin za pešce, cestnih priključkov,.. preberi več →