Občina Tolmin je v mesecu novembru 2019 izdala sklep o pripravi OPPN Žabče za potrebe stanovanjske pozidave.  Območje je velikosti približno 1 ha, nahaja v zahodnem delu naselja Žabče ter vključuje nepozidana stavbna zemljišča in pozidana stavbna zemljišča v K.O. Žabče. Predvidena je tudi rekonstrukcija obstoječe ter izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture in druge opreme za potrebe naselja in območja širitve. Za potrebe projektiranja območja obdelave smo na našem podjetju izdelali ustrezni geodetski načrt obstoječega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja