Družba Poljaktrans, transport in logistika, d. o. o., s sedežem v Poljubinju ima kot osnovno dejavnost prevoz hitro pokvarljivega in ostalega blaga z lastnimi vozili. Dopolnilna dejavnost pa je organizacija prevozov ter posredovanje in druge logistične storitve. V letošnjem letu je v industrijski coni v Poljubinju investirala v izgradnjo novega prizidka poslovnega objekta in ureditev komunalne opreme na javno kanalizacijsko omrežje. Izvajalec del je bilo Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina, kateri so pred  kratkim dela tudi zaključili.
Pred začetkom del smo na podlagi izdelanega projekta za gradnjo izvedli uradno zakoličbo komunalne opreme. V zvezi izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja smo izdelali še geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja