27 Avg 2014
sreda, 27 avgusta, 2014

Otvoritev novega športnega igrišča v Lazcu – geodetski načrt

sreda, 27 avgusta, 2014
športno igrišče Lazec, Cerkno

V petek 15. in 16. avgusta je v naselju Lazec potekal  tradicionalni Laški sejem in sicer na novem športnem igrišču poleg večnamenskega objekta. Dolga želja vaščanov so se naposled le uresničila. Izvajalec gradbenih del, podjetje  SGP Zidgrad d.d. iz Idrije je investicijo v sklopu ureditve “Vaškega središča Lazec” dokončalo v dogovorjenem roku. Novo športno igrišče in večnamenski objekt bo v KS Otalež velika pridobitev pri organiziranju raznih športnih in kulturnih prireditev ter delovanju različnih društev. Pridobitev vaškega središča pa bo imela pozitiven vpliv na krepitev socialnih stikov med krajani in s tem na kakovost življenja na podeželju.
V mesecu aprilu 2014 je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. V sklopu pridobitve projektne dokumentacije izvedenih del in uporabnega dovoljenja smo pred kratkim izdelali tudi geodetski načrt novega stanja.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja