08 Maj 2014
četrtek, 8 maja, 2014

ORPLAST Danilo Jarc s.p. Tolmin, vpis stavbe v kataster stavb

četrtek, 8 maja, 2014

Samostojni podjetnik, ORPLAST Danilo Jarc S.P. iz Poljubinja v občini Tolmin se v sklopu svoje dejavnosti ukvarja z izdelavo različnih izdelkov iz plastičnih mas. V letu 2008 je na lokaciji bivše vojašnice v Tolminu postavil novo poslovno halo. Zaradi razširitve svoje ponudbe je nujno potreboval večje prostore za proizvodnjo. Za potrebe evidentiranja v evidenco katastra stavb in zemljiškega katastra smo na našem podjetju izdelali elaborat za vpis zemljišča pod stavbo, elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in pridobitvi hišne številke. Elaborat je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja v uradni evidenci.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja