30 Jul 2018
ponedeljek, 30 julija, 2018

Obnova Gregorčičeve ulice v Tolminu – geodetski načrt

ponedeljek, 30 julija, 2018

V naselju Tolmin se zaključuje ena od letošnjih večjih investicij. Podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije končuje dela na obnovi Gregorčičeve ulice in sicer na 500-metrskem odseku od križišča z Žagarjevo ulico in Pregljevim trgom do konca naselja v smeri proti Zatolminu. Uredila se je nova vozna površina, zamenjali so se cestni robniki, pločniki so  se obdelali z betonskimi tlakovci, prometna ureditev pa je dopolnjena z dodatnimi uvozi, grbinami in prehodi za pešce. V sklopu investicije se je obnovila nova komunalna infrastruktura. Na pasu med voziščem in pločnikom so nasuli novo zemljo, kamor bodo predvidoma v jesenskem času zasadili 33 novih dreves.

Po končanih delih smo za potrebe izdelave projekta izvedenih del izdelali geodetski načrt novega stanja kateri bo služil tudi za vpis komunalnih naprav v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja