Gradbena dela na tem odseku sceste o v zaključni fazi. Dela so obsegala zahtevno rekonstrukcijo državne ceste, ureditev kolesarske povezave nad strugo reke Idrijce, ki je celotna na konzoli, in izgradnja novega mosta čez Idrijco ob sedanjem mostu. Ob novih kamnitih podpornih zidovih so se ob strmi brežini postavile tudi lovilne in varovalne mreže. V vozišče se je vgradila nova elektro in telekomunikacijska povezava ter odvodnjavanje meteornih voda v strugo reko Idrijce.
Na odseku ceste kjer je gradbena dela izvajalo podjetje SGP Zidgrad iz Idrije je naše podjetje izvajalo vsa potrebna geodetska dela. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja smo izdelali še geodetski načrt novega stanja.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja