05 Apr 2019
petek, 5 aprila, 2019

Objekt za pripravo pitne vode v Ročinju je končan – geodetski načrt

petek, 5 aprila, 2019

Gradbeno podjetje Konec d.o.o. iz Volč je kot podizvajalec podjetja Esotech d.o.o. iz Velenja je v naselju Ročinj pred kratkim zaključilo z gradbenimi deli na objektu za pripravo pitne vode. Investitor projekta je bila Občina Kanal ob Soči. Za zagotovitev nemotene vodooskrbe vasi Ročinj in konstantno visoko kakovost pitne vode pri uporabnikih se je izvedla nova postaja z ultrafiltracijo, kapacitete 12m3/h. Glavni vir pitne vode so višje ležeča površinska zajetja, rezervni vir pa obstoječa vrtina. Očiščena pitna voda, se bo prečrpavala na obst. vodohran Ročinj.
Pred izkopom gradbene jame smo izvedli meritve terena v zvezi izračuna m3 izkopanega materiala. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja smo izvedli še uradno zakoličbo objekta. V zvezi pridobitve uporabnega dovoljenja in izdelave projekta izvedenih del je naše podjetje po končanih delih izdelalo še geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja