11 Mar 2017
sobota, 11 marca, 2017

Novo kanalizacijsko omrežje v naselju Slap pri Vipavi – zakoličba

sobota, 11 marca, 2017

V kratkem bodo v naselju Slap pri Vipavi potekala gradbena dela v sklopu izgradnje nove fekalne in meteorne kanalizacije. Investitor projekta je občina Vipava. Na podlagi izdelanega projekta za gradnjo smo izvedli zakoličbo komunalnih vodov in novo cestno infrastrukturo skozi naselje. V času gradnje bomo izvajali vse potrebne geodetske meritve in na podlagi le teh na koncu gradnje izdelali tudi geodetski načrt novega stanja celotne nove komunalne opreme, kateri se bo uporabil za pripravo projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja