14 Jun 2013
petek, 14 junija, 2013

Nova viseča brv v Tolminskih koritih

petek, 14 junija, 2013

 

Tolminska korita iz leto v leto kažejo lepšo podobo. Obiskovalci so na sprehodu skozi ta biser Tolminske upravičeno fascinirani nad neokrnjeno naravno lepoto. Varno so urejene pešpoti z novimi mostički in postavljen je tudi nov most čez reko Tolminko, katerega je lanska poplava poškodovala oziroma odnesla. Občina Tolmin je na našem podjetju naročila geodetski načrt za potrebe projektiranja nove viseče brvi čez reko Tolminko. Samostojni podjetnik oziroma projektant UGV – Marko Kovačič s.p. bo novo brv projektiral dolvodno od sotočja rek Zadlaščice in Tolminke. LTO sotočje namerava v prihodnosti obnoviti tudi dotrajano obstoječo brv čez reko Zadlaščico, zato smo geodetski načrt razširili tudi na to območje in pripravili podlago za pridobivanje potrebne dokumentacije za sanacijo obstoječe oziroma postavitev nove.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja