30 Sep 2021
četrtek, 30 septembra, 2021

Nova viseča brv v Jablenci – geodetske meritve

četrtek, 30 septembra, 2021

Visečo brv katera prečka reko Sočo v zaselku Jablenca so morali prisilno zapreti za prehod. Zaradi zemeljskega podora na levi strani reke in dotrajanosti brvi namreč prehod ni bil več varen. Ker brv koristijo množični pohodniki na tem območju so se odgovorni na Občini Bovec odločili, da dotrajano brv čimprej zamenjajo z novo, varnejšo in tako bo služila svojemu namenu.
V mesecu septembru 2019 smo za potrebe projektiranja izdelali ustrezni geodetski načrt. Po izvedeni uradni zakoličbi je gradbeno podjetje Rafael d.o.o. iz Sevnice z deli pričelo v letu 2021 in ga zaključilo pred kratkim. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja smo izdelali še geodetski načrt izvedenih del.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja