02 Feb 2019
sobota, 2 februarja, 2019

Nova prometna ureditev v poslovni coni Na Logu v Tolminu – geodetske meritve

sobota, 2 februarja, 2019

Občina Tolmin, investitor navedenega projekta je v letošnjem letu pričela z prometno ureditvijo ceste v Poslovni coni in sicer od krožišča na Ulici padlih borcev do križišča Na Logu. Vhod v trgovsko obrtno cono na Logu je bil urejen s krožnim križiščem. Takoj za priključnim krožiščem so neustrezno vodeni pešci, priključki na cesto nimajo ustrezne preglednosti, pločniki so slabo urejeni ali jih sploh ni. Na obravnavanem delu ceste se bodo uredila štiri križišča oziroma priključki na prednostno prometnico Pod klancem, uredili se bodo novi prehodi za pešce, pločniki bodo opremljeni z novo javno razsvetljavo. Ustrezen projekt za izvedbo je izdelalo podjetje IPOD iz Nove Gorice, izvajalci gradbenih del so SGP Zidgrad iz Idrije.

Na našem podjetju smo pred začetkom gradnje izvedli uradno zakoličbo celotne cestne infrastrukture. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del bomo po končanih delih izdelali še geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja