02 Feb 2016
torek, 2 februarja, 2016

Nova komunalna oprema v naselju Bukovica pri Vodicah in Utik – geodetski načrt

torek, 2 februarja, 2016

Geodetski načrt

Občina Vodice je v letu 2015 na portalu javnih naročil objavila javni razpis o postopku oddaje naročila za izvedbo projektne dokumentacije in izvedba spremljajočih inženiring storitev za komunalno ureditev občinskih cest v naselju Bukovica pri Vodicah in Utik v skupni dolžini 2060m. Glavna cesta skozi omenjeni naselji je pred leti že dobila novo komunalno opremo. Sedaj je potrebno urediti še stranske priključke in urediti povezavo do čistilne naprave. Za potrebe projektiranja omenjenih odsekov smo na našem podjetju izdelali ustrezen geodetski načrt z obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo. Na zemljiščih kjer bo potekala nova trasa komunalnih vodov bomo naknadno izvedli tudi parcelacijo zemljišč na podlagi katere se bodo izpeljale služnostne pogodbe in odkup zemljišč.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov nad, pod in na zemeljskem površju, z upoštevanjem kartografskih pravil v pomanjšanem merilu, podatkov iz uradnih evidenc ter drugih podatkov, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta podlaga za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat.

Glede na namen uporabe ločimo:
– geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
– geodetske načrte novega stanja zemljišča (izvedejo se po končani gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja)
– geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja