05 Dec 2016
ponedeljek, 5 decembra, 2016

Nova komunalna oprema Psihiatrične bolnišnice v Idriji -Geodetski načrt

ponedeljek, 5 decembra, 2016

V mesecu avgustu 2016 so na širšem območju Psihiatrične bolnišnice v Idriji potekala gradbena dela zaradi sanacije dotrajanega kanalizacijskega sistema in vodovodnega omrežja bolnišnice. Komunalne odpadne vode objektov so se priključile na javni fekalni kanal, padavinske vode pa se priključi na javni kanal za padavinske vode. V ta namen se je preuredila obstoječa interna kanalizacija objektov tako, da se ločeno odvaja komunalne odpadne vode in padavinske vode do javne kanalizacije ločenega sistema. Po predhodni geodetski zakoličbi komunalnih vodov s strani našega podjetja je Gradbeno podjetje Zidgrad Idrija pričelo z gradbenimi deli. Pred kratkim so bila gradbena dela zaključena. Izdelali smo geodetski načrt novega stanja celotne nove komunalne opreme, kateri se bo uporabil za pripravo projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja