19 Avg 2016
petek, 19 avgusta, 2016

Nova komunalna oprema Psihiatrične bolnišnice v Idriji – zakoličba

petek, 19 avgusta, 2016

V poletnem času bodo na širšem območju Psihiatrične bolnišnice v Idriji potekala gradbena dela zaradi sanacije dotrajanega kanalizacijskega sistema in vodovodnega omrežja bolnišnice. Mešan odtok odpadne vode je v celoti priključen na ČN Idrija, brez ločitve meteornih vod. Do zemljišča Psihiatrične bolnišnice Idrija je bila v letu 2004 zgrajena nova javna kanalizacija ločenega sistema, na katero pa objekt bolnišnice do danes še ni priključen. Komunalne odpadne vode objektov se bodo priključile na javni fekalni kanal, padavinske vode pa se priključi na javni kanal za padavinske vode. V ta namen je potrebno preurediti obstoječo interno kanalizacijo objektov tako, da le ločeno odvaja komunalne odpadne vode in padavinske vode do javne kanalizacije ločenega sistema. Po predhodni geodetski zakoličbi komunalnih vodov s strani našega podjetja je Gradbeno podjetje Zidgrad Idrija pričelo z gradbenimi deli. Po končanih delih bomo izdelali tudi geodetski načrt novega stanja celotne nove komunalne opreme, kateri se bo uporabil za pripravo projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja