15 Avg 2013
četrtek, 15 avgusta, 2013

Nova čistilna naprava v Breginju

četrtek, 15 avgusta, 2013

Pred kratkim so se predstavniki KS Breginj in Občine Kobarid na skupnem sestanku pogovarjali o problematiki v zvezi čistilne naprave v naselju Breginj, težave v zvezi s kanalizacijskim omrežjem in vaškim vodovodom. Vsi so bili istega mnenja, da je čistilna naprava v Breginju nujna, saj se sedaj vse odplake iz kanalizacije stekajo direktno v reko Belo in nato v Nadižo. Po dolgi in izčrpni razpravi so bile le dogovorjene prioritete, po katerih in kako naj bi se postopoma reševala komunalna problematika v Breginju, Logjeh, Repcu in Robidišču. Podjetje Komunala d.o.o. Tolmin je v ta namen pri našem podjetju naročila detaljne geodetske meritve za potrebe projektiranja nove čistilne naprave. Naše podjetje je v ta namen izdelalo detaljni geodetski načrt z dovozno potjo in vso komunalno opremo.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja