05 Nov 2014
sreda, 5 novembra, 2014

Nova brv čez reko Sočo – zakoličenje objekta – zakoličba

sreda, 5 novembra, 2014

Zakoličenje objekta – zakoličba

V mesecu aprilu 2014 je projektivno in izvajalsko podjetje Projecta d.o.o. iz Ljubljane na našem podjetju naročila geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev nove brvi čez reko Sočo v naselju Soča. Na podlagi dokumentacije za gradnjo in vseh soglasij potrenih za izvedbo je bilo s strani upravne enote Tolmin izdano gradbeno dovoljenje. Na podlagi zakoličbene situacije je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo novega visečega mostu. Izvajalec gradbenih del je podjetje Halta d.o.o.iz Trente.

Zakoličenje poteka v skladu z gradbenim dovolenjem

Zakoličba se opravi na osnovi projekta, ki mora biti v skladu z gradbenim dovoljenjem, na postopek zakoličenja naše geodetsko podjetje povabi tudi predstavnika občine vsaj 8 dni pred zakoličenjem.

Zakoliči se vse vogale objekta oziroma se na gradbene profile (postavi jih izvajalec gradbenih del) označi smeri osi objekta. Ob zakoličenju se na trdni podlagi v bližnji okolici določi še višina (absolutna ali višina ± 0,00 katera je določena v projektu). Po zakoličenju se izdela zapisnik o zakoličenju, katerega sestavni del je tudi zakoličbeni načrt.

Zapisnik podpišeta odgovorni geodet in izvajalec gradbenih del, lahko pa tudi predstavnik občine, če je prisoten pri zakoličenju. Vsak podpisnik dobi en izvod zapisnika.

Kontrolno zakoličenje

V našem podjetju vam nudimo poleg osnovne zakoličbe tudi kontrolno zakoličenje. Osnovno zakoličenje predstavlja postavitev količkov na mestih bodočih vogalov stavbe in prenos višine kote pritličja na trdno podlago.

Nato izvajalec gradbenih del postavi gradbene profile. Vrh gradbenega profila predstavlja koto pritličja. Po tem kontaktirate nas in vam prenesemo smeri podaljškov bodočih zidov objekta na profile oz. kontroliramo izvedbo izvajalca gradbenih del. Hkrati pa kontroliramo še višino profilov oz. kote pritličja. Po kontroli zakoličenja ste lahko popolnoma sigurni, da bo objekt resnično pravilno lociran v prostoru.

Zakoličenje objekta je v skladu z Zakonom o graditvi objektov prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele.

[fb_button]

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja