29 Jul 2014
torek, 29 julija, 2014

Nov prizidek k OŠ Soča in novo športno igrišče, geodetski načrt

torek, 29 julija, 2014
Nov prizidek, Osnovna Šola Soča Bovec

Gradbeno podjetje Inženiring Rupena d.o.o. iz Ljubljane končuje z izgradnjo novega prizidka k osnovni šoli Bovec, podružnična šola Soča in novega športnega igrišča. Na zahodni strani objekta bo postavljena tudi plezalna stena in tako se bodo učenci poleg ostalih športnih dejavnosti posvetili tudi prostemu plezanju. V prizidku bodo nove sanitarije in dodatni poslovni prostori. Investitor projekta je Občina Bovec, projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je urejalo projektivno podjetje Dr. Durjava d.o.o. iz Maribora in Studio M Lidija Manfreda s.p. iz Tolmina. Naše podjetje je za potrebe uporabnega dovoljenja in projekta izvedenih del izdelalo geodetski načrt izvedenih del.

Geodetski načrt

Kako do geodetskega načrta?

Pri pripravi geodetskega načrta potrebujemo ob naročilu storitve:

  • kontaktne podatke naročnika
  • podatke o parceli (parcelna številka in ime katastrske občine)

Sledi terenska izmera, kjer izmerimo vse karakteristične točke kot so:

  • objekti,
  • slemena in kapi objektov,
  • ograje,
  • dovozne ceste,
  • komunalne vode, …

Po opravljeni terenski izmeri sledi preračun in izris geodetskega načrta v pisarni. Izdela se certifikat, ki je podpisan s stani odgovornega geodeta in zagotavlja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili. Po končani storitvi obvestimo naročnika ter mu pospredujemo geodetski načrt v natisnjeni in digitalni obliki.

Geodetski načrti podjetja Geokonfin geodetske storitve d.o.o. so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007 – ZPNačrt), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja