09 Jan 2019
sreda, 9 januarja, 2019

Nov nadstrešek pri objektu Klavnice živine v Tolminu – geodetske meritve

sreda, 9 januarja, 2019

Kmetijska zadruga Tolmin je leta 2007 odkupila poslovne prostore od MIP, d.d., v Tolminu in v njih uredila klavnico za govedo, prašiče, drobnico in kopitarje. Vsa mlada pitana živina vzrejena v Posočju se tako proda preko njihovih prodajnih polic. Precej živine zakoljejo tudi kot uslužnostni zakol za rejce živine. Glavna sezona se začne oktobra in traja do konca aprila.

Pred kratkim je bil na objektu klavnice v Tolminu izdelana večja nadstrešna konstrukcija, katera bo služila pripeljani živini in zaposlenim nudila kvalitetnejše delovne pogoje. Izvajalec del je bil samostojni podjetnik K.E.K.A Darko Kavčič s.p iz Idrije. Za potrebe projektiranja smo na našem podjetju izdelali ustrezni geodetski načrt in po končanih delih še načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja