19 Maj 2021
sreda, 19 maja, 2021

Naš sodelavec Jorma Manfreda opravil izpit za pooblaščenega inženirja

sreda, 19 maja, 2021

Naš sodelavec  Jorma Manfreda, dipl.inž.geod. je v mesecu maju 2021 na Inženirski zbornici v Ljubljani uspešno opravil izpit iz geodetske stroke za naziv pooblaščeni inženir. Izpit je bil opravljen na podlagi pravilnika, ki določa pogoje in način opravljanja izpita za posameznike, ki se želijo kot pooblaščeni inženir vpisati v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. Z izpitom se preveri, ali je posameznik usposobljen za samostojno opravljanje dela na področju geodetske dejavnosti ter strokovnih del in postopkov, ki jih zakon določa kot geodetske storitve, tako da lahko nastopa kot pooblaščeni inženir.
Za opravljen izpit mu sodelavci ekipe Geokonfin d.o.o. čestitamo in v geodetski stroki mu želimo obilo delovnih uspehov.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja