Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je v decembru 2016 razpisalo javno naročilo za izdelavo PZI nadomestne gradnje mostu v km 0,660 in nadomestne gradnje prepusta v km 0,790 oba čez Mlečni potok v naselju Podbrdo. Most in prepust na navedenem odseku sta močno dotrajana in potrebna nujne prenove. Za pripravo ustrezne projektne dokumentacije smo na našem podjetju izdelali geodetski načrt obravnavanega območja. Na potoku smo dolvodno iz smeri Petrovega brda skozi naselje Podbrdo izmerili ustrezno število prečnih profilov na strugi in premostitvah. Na podlagi meritev bo izvedena hidrološko hidravlična analiza in izvedbeni načrt ureditve struge.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja