18 Mar 2017
sobota, 18 marca, 2017

Nov mladinski hotel v Bovcu – evidentiranje stavbe

sobota, 18 marca, 2017

Podjetje Wood-Forest Group iz Češke je od Občine Bovec po potresu kupilo obnovljeno in dokončano stavbo in jo preuredilo v mladinski hotel. Gradbeno obrtniška dela na objektu in ureditev okolice je  zaključena. Za pripravo projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja smo na našem podjetju pred časom izdelali geodetski načrt novega stanja. Novi lastnik je še potreboval evidentiranje stavbe v uradne evidence in v ta namen smo izdelali tudi  vpis zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Z ustreznim evidentiranjem bo nepremičnina postala stvarnopravno urejena, kar pomeni, da podatki o nepremičnini v uradnih evidencah ustrezajo dejanskemu stanju. Stvarnopravna urejenost nepremičnin omogoča lažje in varno sklepanje pravnih poslov ter povečuje uporabno vrednost nepremičnin.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja