07 Jan 2016
četrtek, 7 januarja, 2016

Kontrolne geodetske meritve struge reke Soče

četrtek, 7 januarja, 2016
Geodetske meritve na reki Soči

Konec decembra 2015 smo na več lokacijah reke Soče opravili kontrolne geodetske meritve obstoječega stanja. Na podlagi uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Soče, štirje samostojni podjetniki iz posoške doline v sklopu svoje dejavnosti na reki Soči izvajajo odvzem in skladiščenje naplavin, pripravljajo frakcije peska in urejajo in vzdržujejo objekte za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejajo in vzdržujejo vodne objekte na celotnem območju koncesije.

Geodetske meritve

Vsako leto je potrebno za posamezno območje odvzema izvesti kontrolne meritve prečnih profilov struge in opraviti geodetski posnetek prodišč ter potek vodotoka. Naše podjetje je potrebne geodetske meritve opravilo pred kratkim, podatke smo posredovali projektivnemu podjetju IZVO-R d.o.o. iz Ljubljane, katero je opravilo analizo stanja v obravnavanem prostoru. S tem se določajo standardi kaj se je in kaj se bo v prihodnosti dogajalo na reki Soči. Na podlagi naših meritev se bo koncesionarjem določila količina odvzema gramoza za leto 2016. Izdelana študija se posreduje na Inštitut za vode Republike Slovenije.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja