17 Nov 2013
nedelja, 17 novembra, 2013

Konec Anton s.p., živinoreja in sirarstvo – Geodetski načrt

nedelja, 17 novembra, 2013

Samostojni podjetnik Konec Anton iz Volč pri Tolminu se na svoji kmetiji že dolga leta ukvarja z živinorejo in sirarstvom priznanega sira Tolminc. Poleg sirarne v vasi se pri opravljanju svoje dejavnosti sooča z velikimi težavami. Primanjkuje mu prostora za svojo živino, prostora za spravilo sena za krmo in shranjevanje delovnih strojev. Zaradi teh težav v vasi se je odločil, da na novi lokaciji nad vasjo Volče postavi nove gospodarske objekte za opravljanje svoje dejavnosti. V prihodnosti naj bi izgradil nov hlev za govejo živino, senik in koritasti silos, hlev za prašiče in garažo za kmetijske stroje. Projektivno podjetje Studio M, Manfreda Lidija s.p. iz Tolmina bo na novi lokaciji projektiralo predvideno pozidavo. V ta namen je naše podjetje izdelalo geodetski načrt obstoječega stanja terena.

Kakšne podatke vsebuje geodetski načrt ?

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih…), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta. Certifikat pomeni garancijo geodetskega podjetja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in zahtevami naročnika.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja