Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. iz Tolmina je v mesecu juliju pričelo z gradbenimi deli na novem poslovnem objektu » Market Brda » na Dobrovem v Goriških Brdih. Investitor projekta je družba Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o. Dobrovo. V novem objektu bo sodobna trgovina z živili, bar in manjša restavracija, pred objektom pa urejen parkirni prostor.

Pred začetkom gradnje je naše podjetje izvedlo uradno geodetsko zakoličbo. V času gradnje bomo izvajali vse potrebne geodetske meritve, po končanih delih sledi še geodetski načrt za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja