21 Maj 2016
sobota, 21 maja, 2016

Kanalizacijsko omrežje v zaselku Pikči pri Dobravljah – geodetski načrt

sobota, 21 maja, 2016

Občina Ajdovščina, kot investitor projekta je na podlagi javnega naročila v letošnjem letu pristopila k izgradnji meteorne kanalizacije Vipavski Križ Male Žablje in Kanalizacija Pikči – Kozja para. Projekt zajema izgradnjo meteornega kanala za odvodnjavanje meteornih vod z naselja Vipavski Križ – Male Žablje in fekalne kanalizacije za zaselek Pikči ter Kozja Para. V zaselku Pikči, ki leži nedaleč stran od vasi Dobravlje je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo trase nove kanalizacije, ki poteka do obstoječe čistilne naprave. V letošnjem letu so bila gradbena dela zaključena. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja smo izdelali ustrezen elaborat geodetske storitve – geodetski načrt novega stanja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.


O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja