22 Dec 2013
nedelja, 22 decembra, 2013

Izmera prečnih profilov na potoku Hotevlje v naselju Volče

nedelja, 22 decembra, 2013

V letu 2012 je Občina Tolmin izdala sklep o pripravi podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Čiginj (ČG05). Tekom leta 2013 se načrt s strani izbranega projektanta intenzivno tudi pripravlja. V območju OPPN se nahajajo zazidana stavbna zemljišča, na katerih je zgrajen kompleks podjetja TERA d.o.o. Tolmin in nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji novih objektov. V zvezi vseh teh posegov na omenjeno območje se pojavlja vprašanje odvodnjavanja meteornih vod s tega območja. Podjetje Hydrotech iz Nove Gorice je s strani Občine Tolmin dobilo nalogo, da izračuna visokovodne gladine pretoka ter ureditev struge potoka Hotevlje, ki teče skozi naselje Volče in se nato izteka v reko Sočo. Za pripravo teh podatkov je naše podjetje na podlagi naročila Občine Tolmin izmerilo in izrisalo prečne profile potoka na podlagi katerih bodo opravljeni potrebni izračuni.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja