24 Nov 2014
ponedeljek, 24 novembra, 2014

Izgradnja vodohrana Kamno – geodetske meritve

ponedeljek, 24 novembra, 2014

V mesecu juniju 2014 je gradbeno podjetje Posočje d.o.o. začelo z gradbenimi deli na novem vodohranu v naselju Kamno. Trenutno poteka rekonstrukcija vodovoda, v prihodnosti pa bo naselje Kamno eno veliko gradbišče. Potekala bo rekonstrukcija kanalizacije ter izgradnja nove čistilne naprave. Gradbeno podjetje Posočje d.o.o. je zaključilo z deli na vodohranu. Za potrebe izdelave projekta izvedenih del je naše podjetje izdelalo geodetski načrt novega stanja in izvedlo geodetske meritve terena v zvezi izračuna kubatur zasipa objekta in gradbene jame.

Geodetske meritve in izdelava načrtov

  • geodetski posnetek obstoječega stanja za gradbena dovoljenja ter kot osnova za projektante in arhitekte
  • geodetski načrt komunalne infrastrukture in drugih komunalnih priključkov naprimer telekom, kabelska tv, elektrika NN & VN, vodovod, toplovod, kanalizacija, meteorne vode …itd
  • ciklične meritve vertikalnih in horizontalnih pomikov objektov – precizni nivelman in terestična opazovanja
  • klasične in precizne GPS meritve statičnih položajev naprimer za precizno določanje trigonometričnih točk
  • izmera in zakoličba z GPS in klasičnimi metodami kot so objekti, deponije, nasipi, opdrti izkopi, kamnolomi …itd
  • enostavne in precizne zakoličbe objektov in izdelava dokumentacije zakoličbe
  • svetovanje pri geodetskih meritvah in strokovna pomoč

[fb_button]

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja