30 Sep 2023
sobota, 30 septembra, 2023

Izgradnja večstanovanjskega objekta Zalog 11 v naselju Tolmin – geodetske meritve

sobota, 30 septembra, 2023

Občina Tolmin je leta 2018 v Zalogu odkupila nekdanji poslovni objekt Elektra Primorske v naselju Tolmin. Navedeni objekt se je v lanskem letu tudi porušil z namenom, da se na isti lokaciji zgradi nov večstanovanjski objekt. Bodoči objekt bo imel štiri etažne višine (klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje). Kletna etaža bo namenjena servisnim in muzejskim prostorom ter bo ločena od ostalih etaž. Pritlična etaža bo od okoliškega terena malenkostno dvignjena in bo razpolagala s skupnim stanovanjskim vhodomin izhodom in ločenim vhodom – izhodom za namen muzeja. V pritličju so poleg vhodov in izhodov predvideni še muzejski sklop, shrambe stanovanj in eno stanovanje. Prvo nadstropje bo delno namenjeno servisnim prostorom, muzejskemu delu in dvema stanovanjema, drugo nadstropje pa dostopu, servisnim prostorom in štirim stanovanjem. Zaključek del naj bi bil avgusta 2024.
Leta 2019 je naše podjetje za potrebe projektiranja izvedlo geodetski načrt obstoječega stanja. V letošnjem letu je gradbeno podjetje SGP Zidgrad d.d. iz Idrije pričelo z gradbenimi deli. Pred dnevi smo na podlagi izdelanega projekta izvedli tudi uradno zakoličbo objekta. Po končanih delih sledi še geodetski načrt izvedenih del za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja ter vpis stavbe v uradne evidence.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja