11 Mar 2022
petek, 11 marca, 2022

Izgradnja Tolminske obvoznice se je začela, geodetske meritve

petek, 11 marca, 2022

V Tolminu so pričeli z gradbenimi deli na trasi dolgo pričakovane obvoznice. Tolminska obvoznica bo potekala po jugovzhodnem obrobju Tolmina, od pokopališča do navezave na obstoječo cesto proti Mostu na Soči. Dolžina celotne trase je 1,5 kilometra. Izvedene bodo tri krožišča in eno križišče, most čez Tolminko ter dva podhoda – eden samo za kolesarje in pešce, drugi tudi za kmetijsko mehanizacijo. Načrtovana obvoznica bo dvopasovnica z nivojskimi križišči.
Projekt obsega:
• preložitev glavne ceste z vklopom v obstoječe stanje na začetku in koncu,
• 4 nivojska križišča (krožno križišče K1 v km 0+110 s priključkom dostopne ceste do pokopališča, semaforizirano križišče K2 v km 0+248 s priključkom na center mesta, krožno križišče K3 v km 1+240 s priključkoma Dijaške ulice in odcepom proti Sotočju in krožno križišče K4 v km 1+483 s priključkom proti Poslovni coni Poljubinj in mestu Tolmin),
• spremembo poteka Dijaške ulice ter izgradnjo ločene poti za pešce in kolesarje ob njej,
• večnamensko pot ob obvoznici (med pokopališčem in podhodom), ki omogoča dostop do obdelovalnih površin ter je namenjena tudi pešcem in kolesarjem,
• podhod za pešce in kolesarje ter kmetijsko mehanizacijo ob koncu Ulice pod Brajdo (v km 0+720),
• most čez Tolminko od km 1+274 v skupni dolžini 171 m in širine 12,70 m,
• površine za pešce in kolesarje v območju križišč K1 in K2,
• prestavitev spominskega znamenja,
• ureditev odvodnjavanja,
• prestavitev ali zaščito vseh tangiranih komunalnih vodov,
• ureditev cestne razsvetljave (v območju vseh štirih križišč, ob večnamenski poti, poti za pešce in kolesarje, vzporedni Dijaški ulici, ter v podhodu).

Gradbeno podjetje Raspet d.o.o. iz Bukovega bo izvajalo dve krožišči in sicer krožno križišče K3 v km 1+240 s priključkoma Dijaške ulice in odcepom proti Sotočju in krožno križišče K4 v km 1+483 s priključkom proti Poslovni coni Poljubinj in mestu Tolmin. Za navedeno podjetje je naše podjetje pred kratkim izvedlo uradno zakoličbo. V času gradnje bomo na teh dveh lokacijah izvajali geodetski inženiring in kontrolne meritve. Po končani gradnji sledi še geodetski načrt izvedenih del za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja