11 Maj 2014
nedelja, 11 maja, 2014

Izgradnja prizidka OŠ Soča in ureditev okolja, zakoličba objekta

nedelja, 11 maja, 2014

V letošnjem letu je Občina Bovec izdala javno naročilo za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli v naselju Soča, ureditev športnega igrišča in okolice. Izbrani izvajalec gradbenih del, podjetje Inženiring Rupena d.o.o. iz Ljubljane je z deli začel pred kratkim. Potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja je urejalo projektivno podjetje Dr. Durjava d.o.o. iz Maribora in Studio M Lidija Manfreda s.p. iz Tolmina. Na podlagi te dokumentacije je naše podjetje izvedlo uradno zakoličbo objekta.

Zakoličba objekta

Zakoličenje objektov je prenos situacije iz projekta v naravo. Geodet na teren prenese položaj in višino objekta iz projekta. Za postopek zakoličbe se uporabijo klasične ali GPS metode geodetske izmere. O zakoličenju se izdela zapisnik, v katerem je navedeno gradbeno dovoljenje izdano za projekt, kateri je bil v naravi zakoličen.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja