10 Okt 2018
sreda, 10 oktobra, 2018

Izgradnja objekta za pripravo pitne vode v Ročinju – zakoličba

sreda, 10 oktobra, 2018

Gradbeno podjetje Konec d.o.o. je v naselju Ročinj pred kratkim začelo z gradbenimi deli na izgradnji objekta za pripravo pitne vode. Investitor projekta je Občina Kanal ob Soči. Za zagotovitev nemotene vodooskrbe vasi Ročinj in konstantno visoko kakovost pitne vode pri uporabnikih je predvidena izvedba nove postaje z ultrafiltracijo, kapacitete 12m3/h. Glavni vir pitne vode, bodo višje ležeča površinska zajetja, rezervni vir pa obstoječa vrtina. Očiščena pitna voda, se bo prečrpavala na obst. vodohran Ročinj.

Pred izkopom gradbene jame smo izvedli meritve terena v zvezi izračuna m3 izkopanega materiala. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja smo izvedli še uradno zakoličbo objekta. Po končanih delih sledi še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja