IP Posočje d.o.o. je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb v prostoru Zgornjega Posočja. V sklopu svoje dejavnosti se ukvarjajo s programom čiščenja, postavljen imajo rastlinjak, kjer so se naučili vzgajati ekološke sadike zelenjave, nudijo razno šivanje, izvajajo zeleni program.  Za različne naročnike, in tudi na klic, urejajo zelene površine v Posočju. Ukvarjajo se z izvajanjem prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela ter izvajanje zaposlitvene rehabilitacije. V program socialne vključenosti se vključujejo nezaposljive invalidne osebe.

Pred kratkim so za izboljšanje delovnih pogojev zaključili z veliko investicijo, izgradnje novega industrijskega nadstreška za namen rastlinske predelave. Izvajalec gradbenih del je podjetje Konec d.o.o. . Za potrebe izdelave projekta izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja smo izdelali geodetski načrt novega stanja, sledi še izdelava elaborata evidentiranje stavbe za vpis stavbe v uradne evidence.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja