01 Dec 2019
nedelja, 1 decembra, 2019

Izgradnja nove komunalne opreme v naselju Čiginj  –  geodetske meritve

nedelja, 1 decembra, 2019

V naselju Čiginj se bodo v kratkem pričela gradbena dela v sklopu izgradnje nove komunalne opreme. Po celotnem naselju se bo izvedla nova fekalna in meteorna kanalizacija ter NN električni priključek za črpališče. Investitor projekta je Občina Tolmin. Na našem podjetju smo pred kratkim izvedli uradno zakoličbo nove kanalizacije in gradbeno podjetje Ginex international d.o.o. iz Nove gorice bo začelo z gradbenimi deli. V času gradnje bomo izvajali vse potrebne geodetske meritve in po končanih delih sledi še geodetski načrt novega stanja za potrebe izdelave projekta izvedenih del in uporabnega dovoljenja ter vnos komunalnih naprav v evidence gospodarske javne infrastrukture.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja