Občina Ajdovščina, naročnik projektne naloge želi izdelati študijo poplavne ogroženosti vodotoka Hubelj za obstoječe stanje  ter na podlagi izsledkov hidrološko hidravlične analize obstoječega stanja preučiti možnosti umeščanja novih posegov v prostor. V celotni študiji se zajame gradbene in negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Projektna naloga obravnava porečje celotnega vodotoka od izvira Hublja do sotočja z reko Vipavo in v vplivnem območju zajema tudi pomembnejše pritoke Lokavšček in Kožmanski potok.

Za potrebe projektiranja in izvedbo potrebne študije poplavne ogroženosti je naše podjetje izvajalo potrebne geodetske meritve in predali smo jih strokovnim službam v nadaljno obdelavo.

Kontaktirajte nas, veseli bomo vašega telefonskega klica, elektronske pošte, oddanega povpraševanja preko naše spletne strani in prepričani smo, da vam lahko ponudimo hitro in profesionalno geodetsko storitev. Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije s povdarkom na širšem področju severne in južne Primorske, notranjski in osrednji Sloveniji.

O avtorju


Direktor GEOKONFIN Geodetske storitve Tolmin, Nova Gorica, Cerkno Odgovorna oseba podjetja